Asbest is schadelijk voor de volksgezondheid. Om dit probleem aan te pakken heeft de overheid een asbest wetgeving opgesteld met als doel dat er in het jaar 2040 geen mensen meer overlijden aan de gevolgen van asbest. In het verleden stierven er jaarlijks ongeveer duizend mensen aan ziektes als gevolg van het inademen van asbest. Door het naleven van de asbestwetgeving zal asbest in de toekomst geen gezondheidsproblemen meer veroorzaken.

Een van de eerste maatregelen was het verbieden van alle asbestdaken in 2024, echter werd hier later 2028 van gemaakt. Vanaf dit jaar zijn alle asbestdaken officieel verboden in Nederland. Het laten verwijderen van asbest brengt de nodige kosten met zich mee. Om asbestsanering te stimuleren biedt de overheid verschillende soorten asbest subsidies aan.

Asbestdaken verbod van 2024 naar 2028

Het wetsvoorstel 34.675 om alle asbestdaken te verbieden vanaf 1 januari 2024 zou niet haalbaar zijn, waardoor dit plan sneuvelde. In het nieuwe wetsvoorstel kunnen huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden vanaf 2028 aansprakelijk gesteld worden voor het niet laten verwijderen van hun asbestdak. Lees op de website van de Eerste Kamer meer over wetsvoorstel 34.675.

Met de wetgeving voor het verbieden van asbestdaken is het verstandig om een asbestdak tijdig te verwijderen. Wacht je langer, dan is er een kans dat er geen asbestsaneerders meer beschikbaar zijn. Heb jij een asbestdak? Vraag bij ons naar de kosten voor het laten verwijderen van asbest.

Asbest wetgeving van de Europese Unie

Vanuit de Europese Unie wordt er ook nagedacht om het asbestprobleem op te lossen. Zo mogen bedrijven sinds 1993 geen asbest meer gebruiken. Niet alleen in de bouw is asbest sinds dit jaar verboden, maar in geen enkele vorm mag asbest als product verkocht of gekocht worden. In 2005 is er een wet aangenomen die een algeheel asbestverbod met zich meedraagt. Vanaf 2005 is het strafbaar om te handelen of bouwen met asbesthoudende producten. Deze wetgeving is opgesteld om het aantal slachtoffers ten gevolge van het inademen van asbest te verminderen. In Europa is men goed op weg om het asbestprobleem aan te pakken. Met het nastreven van de nieuwe regels ziet het er naar uit dat er in het jaar 2040 niet meer duizenden mensen sterven aan ziektes ten gevolgen van asbest.

Wilt u meer informatie over het verwijderen van asbest?

VRAAG VRIJBLIJVEND ADVIES AAN