Er zijn verschillende soorten asbest met allemaal een andere structuur, samenstelling en vorm. Asbest kunnen onderscheiden worden in twee groepen, namelijk: de Serpentijn en Amfibool.

Serpentijn asbest

Al het witte asbest valt onder de soort serpentijn. Dit is veruit de meest voorkomende asbestsoort in Nederland. Ongeveer 85% van al het asbest in Nederland is wit. Serpentijn asbest kun je herkennen aan de gekrulde vezel. Witte asbest is het minst schadelijk voor je gezondheid, maar is wel degelijk gevaarlijk.

Amfibool asbest

Alle andere soorten dan witte asbest vallen onder de groep amfibool. Enkele soorten asbest die in deze groep thuishoren zijn: geel asbest (anthofyliet), grijs asbest (tremoliet), blauw asbest (crocidoliet), bruin asbest en groen asbest (actinoliet). Naast de meest voorkomende witte asbest komt er eigenlijk alleen blauw en bruin asbest voor in Nederland. Ongeveer 10% van alle asbest in Nederland is bruin en 5 % blauw. Deze asbestsoorten zijn erg gevaarlijk en extreem schadelijk voor mensen. De vezels van amfibool asbest is naaldvormig, waardoor een cluster van meerdere vezels gezien kan worden als een soort staaldraad. Als de vezels van amfibool asbest splijt, dan doet ze dit in de lengte, waardoor ze nog dunner worden. De gevaarlijkste asbestsoort is crocidoliet (blauwe asbest). Dit komt omdat de vezels van dit soort weerhaakjes heeft zitten aan zijn vezels. Deze weerhaakjes brengen grote schade toe aan menselijke longen.

Structuur van asbest

De structuur van asbestsoorten kan ook verschillen. Er zijn twee verschillende structuren, namelijk hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de vezels niet zo hecht aan elkaar, waardoor deze structuur het meest gevaarlijk is. De schadelijke asbestvezels kunnen vrij snel vrijkomen, waardoor het sneller ingeademd wordt door mensen. De vezels van hechtgebonden asbest zitten strakker aan elkaar verbonden, waardoor het asbest minder snel vrij komt. Wanneer hechtgebonden asbest beschadigt is, dan kan de asbest makkelijker vrijkomen en dus erg schadelijk voor je gezondheid kan zijn.

Wilt u meer informatie over het verwijderen van asbest?

VRAAG VRIJBLIJVEND ADVIES AAN